Quy định đăng tin

Người đăng tin sẽ phải chịu trách nhiệm về tính xác thực và mọi tranh chấp xảy ra liên quan đến tin của mình đăng; không sử dụng thông tin cá nhân của người khác để đăng tin, mang tính bêu xấu, quấy rối.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp tin nhắn đến trễ hoặc bị thất lạc do mạng viễn thông.

- Các tin sẽ bị từ chối đăng nếu vi phạm một trong các quy định sau:

  1. Tin đăng gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
  2. Tiêu đề tin vượt quá 30 ký tự (tính cả khoảng trống) và viết hoa toàn bộ.
  3. Tin viết bằng tiếng nước ngoài (ngoại trừ tên riêng), không dấu, viết hoa, sai lỗi chính tả, không viết bằng font Unicode.
  4. Tin đăng sai mục.
  5. Tin đăng có file ảnh không đúng quy định (phải là file .jpg hoặc .gif, dung lượng không quá 640 x 360px mỗi ảnh).
  6. Tin đăng giống nhau nhiều lần.
  7. Thiếu thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, người liên lạc) hoặc đưa các thông tin liên lạc không đúng.